Svatý Jiří, 24.4.

Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři… …a také je svátek skautů, jichž byl Svatý Jiří patronem. Chce-li někdo z vás položit kytičku nebo zapálit svíčku…