14.11.2011
Zádušní mše za Jiřího Wintera bude v kapli sv. Jana Obce křesťanů v sobotu 26.11.2011 v 9.30 hodin. Věnujte mu tichou vzpomínku.

Mši bude sloužit pan farář Milan Horák. mse