10.12.2015
Pozvánka
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovoluji si pozvat vás na Staroměstskou radnici, kde bude in memoriam předáno čestné občanství Bedřichu Kopecnému. Pro ty z vás, kterým jeho jméno není povědomé si jej dovolím několika větami připomenout. Bedřicha Kopecného si hrstka těch informovanějších či pamětníků zapamatovala jako prvního námětáře Jiřího Wintera, po němž převzal pomyslné veslo Miloslav Švandrlík. Ve skutečnosti Bedřich Kopecný tento rámec dalece přesahoval. Byl nejen polovinou "firmy na výrobu kresleného humoru s názvem Neprakta" a patrně i autorem tohoto názvu, ale též mimořádně nadaným spisovatelem, novinářem, karikaturistou (jak se můžete přesvědčit na pozvánce), výtvarníkem a vynikajícím orientalistou. Především však byl umělcem života a neobyčejně statečným a zásadovým člověkem. Patřil mezi nemnoho lidí, kteří byli odpůrci nacismu i komunismu. V prvém případě utrpěl vážný úraz, který jej doživotně poznamenal, v druhém případě si "vysloužil" pobyt v uranových dolech. Jedno ani druhé jej nezlomilo. A tak bychom těm z vás, kteří Bedřicha dosud považovali jen za nespoutaného bohéma z malostranských hospůdek a fabulátora haškovského formátu, rádi ukázali alespoň několik střípků jeho skutečné osobnosti a života. S jeho tvorbou se budete moci blíže seznámit na jarní výstavě, kterou uspořádá Praha 1 ve své výstavní síni ve Štěpánské ulici. Svými písněmi a vyprávěním nás potěší Vladimír Veit. Těším se na setkání na Staroměstské radnici a přeji vám krásné adventní dny. Se srdečným pozdravem, Daniela Pavlatová