1.1.2016
Vážení přátelé,

s přáním dobrého vykročení do úplně nového, před několika málo hodinami narozeného roku vám posílám obrázek Jiřího Wintera neboli Neprakty.
PF
Ano, podobných karikatur vznikají v současné době stovky. Pozoruhodné je, že Jiří tento obrázek nakreslil před více než půl stoletím, v roce 1957. Náhoda? Prozíravost, zapříčiněná znalostí (stále se opakujících) dějin lidstva a stále stejných chyb, které děláme? Vizionářství?

Milí přátelé, přeji vám do roku 2016 velikou dávku prozíravosti. A odvahu.
S úctou,
Daniela Pavlatová