13.10.2015
Milí přátelé, milí příznivci nepraktovského ironického a přesto laskavého humoru, vážené dámy a pánové buďte vítáni na vernisáži dušičkové výstavy ve městě s příznačným názvem Ostrov.
Vernissage Otrov
Ostrov klidu v bouřlivém moři neklidu. Areál bývalého piaristického kláštera získal hlasováním veřejnosti první místo v soutěži Zachráněná památka Karlovarska. Nebude to poprvé, kdy budou díla Jiřího Wintera, nazývaného "Rembrandtem české karikatury" vystavována ve vysvěceném kostele. A tak ti, pro něž je Neprakta neodmyslitelně spojen pouze s nosatými panáčky a dámami neodolatelně kyprých tvarů, budou moci poznat i jeho další, veřejnosti povětšinou neznámá díla. Mimo jiné bude po dlouhé době opět vystaven portrét svaté Zdislavy z Lemberka, který Jiří vytvořil před jejím svatořečením podle dochovaných kosterních pozůstatků. K portrétu a jeho cestě do Vatikánu a zase zpátky se váže několik neuvěřitelně znějících příběhů, které budete moci vyslechnout na vernisáži. Součástí programu vernisáže bude též projekce animovaného filmu Poselstvo krále Jiříka, k němuž se váže příběh srovnatelně neuvěřitelný. Tento film byl totiž pouhou shodou náhod - dalo by se téměř říci, že omylem - zařazen do mezinárodní soutěže krátkých filmů v Buenos Aires a vyhrál zde druhou cenu. Stejnou shodou náhod ( není těch náhod už trochu příliš na to,aby to mohly být náhody ?) zahájení výstavy v tajuplném, mystickém místě ranně barokního kláštera připadá téměř přesně na čtvrté výročí dne, kdy Jiří odešel z tohoto viditelného světa do světů jiných. Na období "dušiček". Období, kdy je předěl mezi světem viditelným a neviditelným nejtenčí, nejjemnější a také nejprůchodnější. I hudebník, který nám na vernisáži zahraje a zazpívá je mimořádný. Vladimír Veit. Myslím, že k tomuto pojmu není třeba už nic víc dodávat, ale pokud by přeci jen někdo tápal, podívejte se na stránky http://www.hutka.cz/veit/ Písničkář, hudební skladatel, textař, publicista, nositel medaile za třetí odboj...to vše o Vláďovi najdete na internetu. A já dodávám - také člověk se sametovým hlasem a něžnou duší a zároveň nezdolnou a nezlomnou energií a schopností vzdorovat zlu. Vzácný člověk, neboť takoví se často nevyskytují. Člověk, jehož přátelství si velice vážím. Vážím si i toho, že je ochoten nám zahrát , neboť jeho vystoupení jsou vzácná. Pokud můžete, nenechte si tento lidský i hudební zážitek ujít. A na závěr si neodpustím malou perličku pro vaše potěšení. Když se Karlu Hynku Máchovi a Lori Šomkové narodli 1.října 1836 syn Ludvík, Máchův bratr Michal nadšeně napsal v dopisu , že maličký Ludvík ...."pije jako piarista"! Zdá se, že se zbožní bratři piaristé neproslavili jen šířením vzdělanosti. Těším se na setkání s těmi z vás, kteří se rozhodnou přijet. Setkání v piaristickém klášteře. Uvidíme....☺